Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

ksphNTpHK Program Insta.Ling w naszej szkole

W roku szkolnym 2017/2018 Nasza Szkoła przystąpiła do IX i X Edycji Programu Insta.Ling. Do Programu dołączyły grupy z klas 3-6. Program pomaga uczniom w skutecznej nauce słówek z języka angielskiego. Pracę uczniów będą koordynować nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Ile czasu zajmuje korzystanie z Insta.Ling?

Nauczyciel powinien przynajmniej raz w tygodniu przydzielić słówka dla każdej klasy oraz sprawdzić systematyczność pracy i postępy uczniów. Zwykle zajmuje to do 30 minut. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla nauczyciela:

·                            zarządzanie pulą słówek do nauczenia

·                            weryfikacja systematyczności pracy uczniów

·                            śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników

·                            bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek

Dla ucznia:

·                            możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling

·                            nauka poprzez quiz

·                            poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia

·                            motywowanie do systematycznej pracy

Więcej informacji dostępnych na stronie:  https://instaling.pl/

Data: 22 stycznia 2018 Kategoria: Ogólne