Prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych - zerówki, pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Nabór do 1. klasy

 

Klasa pierwsza dwujęzyczna szkoły podstawowej

 

Edukacja dwujęzyczna to jedna z najbardziej efektywnych metod nauczania języków obcych, stwarzająca możliwość przyswojenia danego języka obcego na poziomie zbliżonym do biegłej jego znajomości. W naszej szkole polega ona na przenikaniu się języków obcych podczas codziennego życia szkolnego.  Podstawa programowa realizowana jest w języku polskim a część bloków tematycznych dodatkowo jest realizowana w języku obcym (angielski lub niemiecki).

Bloki tematyczne obejmują następujące obszary przedmiotowe:

  • edukacja matematyczna – liczenie, zapisywanie cyfr, dodawanie i odejmowanie na podstawie przedstawionych historyjek angielskich/niemieckich, rozwiązywanie prostych zadań z treścią po angielsku/niemiecku, porównywanie długości i ciężaru przedmiotów, nazywanie dni tygodnia, miesięcy i pór roku,
  • edukacja przyrodnicza – rozpoznawanie i nazywanie po angielsku roślin i zwierząt, opowiadanie o zwyczajach zwierząt, słownictwo z zakresu ochrony środowiska, opowiadanie o pogodzie i odpowiednim do warunków atmosferycznych ubraniu, nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla danych pór roku,
  • edukacja ruchowa – aktywny udział w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną i zabawach ruchowych prowadzonych po angielsku/niemiecku, rozumienie angielskich/niemieckich komend,
  • edukacja muzyczna – rozumienie i śpiewanie angielskich/niemieckich piosenek, nazywanie instrumentów muzycznych, aktywny udział w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Klasa pierwsza dwujęzyczna obejmuje następujące świadczenia:

naukę 3 języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański), gimnastykę korekcyjną, wychowanie fizyczne, pływanie, tenis (przez cały rok), zajęcia plastyczne, rytmikę z muzyką, zajęcia komputerowe, nauczanie matematyki na poziomie rozszerzonym, pozalekcyjne zajęcia świetlicowe.

Uczniom klas 1-3 oferujemy bogaty wachlarz nie tylko przedmiotowych kół zainteresowań, ale również gry planszowe, sportowe, językowe, łamigłówki matematyczne, zabawy z kaligrafią, spotkania z przyroda zajęcia plastyczne, sportowe (w tym piłka nożna, łyżwy), szachy, warcaby oraz przygotowanie do testu trzecioklasisty.

 

Zalety edukacji dwujęzycznej

Edukacja dwujęzyczna niesie za sobą wiele korzyści dla rozwoju dziecka. Przede wszystkim wpływa na rozwój inteligencji językowej – dzięki temu młody uczeń lepiej orientuje się nie tylko w zagadnieniach języka obcego, ale również języka ojczystego. Mimo że w początkowej fazie edukacyjnej typowe jest mieszanie dwóch języków, później następuje ich uporządkowanie. To z kolei działa jak stymulator wszechstronnego rozwoju ucznia.

Kolejną mocną stroną edukacji dwujęzycznej jest traktowanie języka obcego na równi z językiem ojczystym jako naturalnego narzędzia przekazywania wiedzy, naturalnego środka komunikacji – język obcy stanowi wówczas środek do osiągnięcia danego celu, a nie cel sam w sobie. Jak dowodzą badania naukowe, proces nauki języka przebiega szybciej i skuteczniej w przypadku, gdy język ten służy jakimś określonym celom, niezwiązanym z samym przyswajaniem języka.

Materiał dydaktyczny przyswajany jest zatem w dwóch językach, dzięki czemu jest utrwalany, a kompetencje językowe są stale ćwiczone. Proces nauczania natomiast jest w wysokim stopniu zindywidualizowany.

Kończąc Szkołę, dziecko doświadczające nauczania dwujęzycznego osiąga poziom biegłości językowej zbliżony do poziomu opanowania języka ojczystego. W związku z tym nie jest konieczne zapisywanie dziecka na dodatkowe zajęcia językowe. W naszej Szkole młody uczeń ma kontakt z językiem obcym na co dzień, w rozmaitych sytuacjach, a proces nauczania zbliżony jest do metody naturalnej przyswajania przez człowieka języka ojczystego. Szkoła podstawowa to idealny moment do intensywnej edukacji językowej, jako że przebiega ona bezwiednie, szybko i skutecznie. Oprócz znakomitego poziomu opanowania języka obcego, dziecko buduje wyższą samooceną oraz pewność siebie.

W pracy z młodymi uczniami zależy nam na zachęceniu ich do uważnego słuchania i produkowania wypowiedzi poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, wyeliminowanie stresu, zlikwidowanie strachu przed popełnianiem błędów.