Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Uwagi na temat wymierzania kar

Czy podejmowane przeze mnie działania wychowawcze są:

 • świadome i przemyślane?
 • uzgodnione z drugim rodzicem?
 • zaplanowane?
 • spójne?
 • zgodne z dobrem dziecka?

Nagrody i kary

Warto stosować nagrody, a unikać kar. Pomimo tego kary od zarania dziejów cieszą się popularnością.

Stwarzaj sytuacje wychowawcze poprzez które rozwiniesz empatię swojego dziecka.

Stosuj pochwały – dobre słowa, uśmiech, duma, drobne upominki. Wyrażaj uznanie dla tych zachowań dziecka, które uznajesz za pożądane.

Pochwała ma większą moc jeśli została wyrażona publicznie.

Nagroda ma być jedynie środkiem do celu.

Nagradzanie warto rozpoczynać od nagrody o mniejszej wartości.

Nagroda pełni funkcję motywacyjną.

Wskazuj za jakie zachowania dziecko może zostać nagrodzone.

Kieruj się intuicją wychowawczą, rozpoznawaj potrzeby dziecka, rozmawiaj z nim, pytaj o zdanie, opinię.

Zwolennicy karania zwykle koncentrują się na skutkach zachowania dziecka, nie zaś na jego przyczynach.

Jedynym celem karania powinno być uzyskanie poprawy zachowania.

Ustalaj normy i zasady wspólnie z dzieckiem, dowiedz się czy je rozumie.

Konsekwentnie stosuj wcześniej ustalone normy i zasady.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem.

Wczuj się w sytuację dziecka, wysłuchaj jego wyjaśnień.

Niektórzy wychowawcy zamiast karania stosują rozmowę wychowawczą, wówczas odwołują się do mocnych stron dziecka i zachęcają do ich prezentowania.

Skuteczniejsze i mniej krzywdzące są kary naturalne, a więc konsekwencje określonego zachowania przed którymi rodzic nie chroni, ale dziecko samodzielnie je ponosi.

Kara naturalna sprawia, że dziecko nie ma pretensji do rodziców, nauczyciela, lecz do samego siebie.

Warunki wymierzania kar:

 • z życzliwością, z zachowaniem godności dziecka
 • lepiej aby robiła to osoba ciesząca się autorytetem lub sympatią dziecka
 • kara wymazuje winę dziecka, nie należy więc powracać do tego tematu, ciągle przypominać o przewinieniu
 • zanim ukarzemy warto zorientować się czy dziecko akceptuje wyznawane przez nas normy
 • sprawdź czy dziecko rozumie stawiane mu wymagania, jeśli zajdzie taka potrzeba wyjaśnij, odpowiedz na pytania
 • na przewinienia małego dziecka reaguj natychmiast
 • stosowanie tych samych kar, częste karanie powszednieje i staje się nieskuteczne
 • wyjaśnij za co i dlaczego karzesz
 • stwórz możliwość alternatywnego wyboru w stosunku do zachowania, za które karzesz (inny sposób osiągnięcia celu)
 • nagradzaj dzieci za zachowania sprzeczne z tymi, które chcesz wyeliminować
 • kara powinna być sprawiedliwa i dostosowana do właściwości psychofizycznych dziecka.

Czego unikać podczas karania?

 • wymierzania kar w gniewie, pod wpływem emocji
 • kar cielesnych
 • stosowania zbyt surowych i zbyt długich kar
 • braku konsekwencji w postępowaniu wychowawczym
 • wyzwisk, obrażania, poniżania
 • krzyku, podniesionego tonu głosu
 • straszenia czymś lub kimś.