Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ „TAK”

Zapisy do szkoły trwają przez cały rok szkolny i odbywają się na dwa możliwe sposoby:

 1. zapisy na nowy rok szkolny
 2. w trakcie trwania roku szkolnego

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY – DNI OTWARTE SZKOŁY

1/ W okresie zimowo-wiosennym (styczeń – marzec) w szkole organizowane są Dni Otwarte szkoły, które odbywają się w wyznaczone piątki w godz. 17.00-19.00.

2/ Informacja dotyczące terminów Dni Otwartych jest umieszczona i dostępna dla rodziców:

– na głównej stronie internetowej szkoły

– na szkolnym profilu na Facebook

– na ulotkach rozdawanych w szczecińskich przedszkolach

3/ Rodzic zainteresowany zapisem dziecka do szkoły powinien wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową szkoły (znajdujący się na dole strony).

4/ Na Dni Otwarte szkoły zapraszani są rodzice, którzy uprzednio wysłali formularz zgłoszeniowy, wraz z dziećmi.

5/ Podczas Dni Otwartych prowadzone są spotkania informacyjne z rodzicami, a w tym samym czasie dzieci uczestniczą w zabawach dydaktyczno-wychowawczych.

6/ W zabawach  uczestniczy szkolny psycholog. Nauczyciele oraz psycholog oceniają gotowość dzieci do przyjścia do szkoły, określają stopnień dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych i kultury osobistej.

7/ Po zakończeniu zajęć podczas Dnia otwartego nauczyciele oraz psycholog szkolny wydają opinie wskazującą stopień adaptacji dziecka w grupie, stopnień dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych i kultury osobistej.

8/ Jeśli po Dniu Otwartym Rodzic jest zdecydowany na zapisanie  dziecka do szkoły może  podpisać umowę o kształcenie dziecka  z Dyrektorem Szkoły.

9/ Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka.

10/ Jeśli po Dniu Otwartym Rodzic nie podjął jeszcze decyzji, ale jest zainteresowany zapisem dziecka do szkoły, może podpisać Deklarację (rezerwację miejsca), która zapewnia mu pierwszeństwo zapisu, a jednocześnie obliguje do podjęcia decyzji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi po określonym czasie rezerwacja zostaje anulowana.

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY – POZA DNIAMI OTWARTYMI SZKOŁY

1/ Rodzic zainteresowany zapisem dziecka do szkoły powinien wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową szkoły (znajdujący się na dole strony).

2/ Dyrektor Szkoły umawia się na spotkanie z Rodzicem w celu zapoznania z ofertą edukacyjną, budynkiem szkoły, halą sportową oraz organizacją pracy Szkoły.

5/ Dziecko spotyka się z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego, psychologiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólne, znajomości języków obcych i kultury osobistej dziecka

5/ Po zakończeniu zajęć jeśli Rodzic jest zdecydowany na zapisanie  dziecka do szkoły może  podpisać umowę o kształcenie dziecka  z Dyrektorem Szkoły.

6/ Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka.

7/ Jeśli po spotkaniu Rodzic nie podjął jeszcze decyzji, ale jest zainteresowany zapisem dziecka do szkoły, może podpisać Deklarację (rezerwację miejsca), która zapewnia mu pierwszeństwo zapisu, a jednocześnie obliguje do podjęcia decyzji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi po określonym czasie rezerwacja zostaje anulowana.

ZAPISY DO SZKOŁY W TRAKCIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO

1/ Rodzic zainteresowany zapisem dziecka do szkoły powinien wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową szkoły (znajdujący się na dole strony).

2/ Dyrektor Szkoły umawia się na spotkanie z Rodzicem w celu zapoznania z ofertą edukacyjną, budynkiem szkoły, halą sportową oraz organizacją pracy Szkoły.

3/ Po wstępnej rozmowie z Rodzicem organizowane są 2 dni adaptacyjne w klasie, do której potencjalnie dziecko ma dołączyć. Dziecko uczestniczy w zajęciach ogólnych i językowych oraz spotyka się z grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych i kultury osobistej.

4/ Rodzic jest zobowiązany przekazać opinie z poradni lub orzeczenia oraz wszelkie ważne informacje (dieta, choroby, alergie itp.) o dziecku przed ustaleniem dni adaptacyjnych.

5/ Podczas tych dni szkolny psycholog przeprowadza z dzieckiem rozmowę, na podstawie której wydaje opinię wskazującą stopień adaptacji dziecka w grupie.

6/ Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii nauczycieli oraz szkolnego psychologa, biorąc pod uwagę odczucia dziecka w nowej grupie po dniach adaptacyjnych. O swojej decyzji Dyrektor Szkoły powiadamia Rodzica drogą mailową lub telefonicznie.

7/ Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka.

8/ Po podpisaniu Umowy Dyrektor szkoły przekazuje niezbędne dane ucznia wychowawcy (kontakt mailowy i telefoniczny do rodziców, ewentualne opinie z poradni, orzeczenia itp.), a ten informuje i przekazuje te dane wszystkim nauczycielom uczącym w danej klasie.

 

 

 

Szkoła i Przedszkole TAK

 

 

  Powstała w 1991 roku jako jedna z pierwszych szkół społecznych w Szczecinie. Przedszkole powstało przy Szkole Podstawowej „TAK”. Nasza oferta skierowana jest dla dzieci 3, 4 i 5 – letnich a dla 6-latków oferujemy klasę „0”.
  • Nabór do szkoły i przedszkola odbywa się w dwóch etapach. w pierwszym rodzice/opiekunowie prawni przesyłają na adres szkoły wypełniony kwestionariusz, który można pobrać ze strony. (

SZKOŁA

  • ). Zgłoszenia do szkoły należy dokonać do 10 marca 2011r na adres:

szkolatak@wp.pl

  • ; karta zgłoszenia do

PRZEDSZKOLA

  (termin do końca kwietnia, również na adres szkoły).
  • Więcej informacji dotyczących warunków rekrutacji do szkoły i przedszkola można przeczytać w

Statucie Szkoły