Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Zebrania

GRAFIK ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH 

w roku szkolnym 2017/2018

KLASY 0-3 KLASY 4-7
05.09.2017 zebranie

24.10.2017 konsultacje

19.12.2017  konsultacje

09.01.2018 zebranie (godz. 16.00)

17.04.2018   konsultacje

29.05.2018 zebranie

05.09.2017 zebranie

24.10.2017 konsultacje

19.12.2017  konsultacje

09.01.2018 zebranie (godz. 17.00)

17.04.2018   konsultacje

05.06.2018 zebranie

 

Propozycje ocen semestralnych do 18.12.2017

Rada podsumowująca I sem 08.01.2018

Rada klasyfikacyjna 11.06.2018