Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Zebrania

GRAFIK ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH 

w roku szkolnym 2018/2019

KLASY 0-3 KLASY 4-7
 zebranie

konsultacje

konsultacje

zebranie (godz. 16.00)

konsultacje

zebranie

 zebranie

konsultacje

konsultacje

zebranie (godz. 17.00)

konsultacje

zebranie

 

Propozycje ocen semestralnych do ….

Rada podsumowująca I sem ….

Rada klasyfikacyjna ….