Nasz zespół

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Englender

Izabela_Englender

Monika Stankiewicz

Monika_Stankiewicz

Zespół przedmiotowy

Iwona Kalińska

Iwona_Kalinska

Edyta Przeradowska

Edyta_Przeradowska

Zespół sportowy

Joanna Biżek-Tarnowska

Joanna_Biżek-Tarnowska

Łukasz Olczak

Łukasz_Olczak

Michał Tarnowski

Michał_Tarnowski

Zespół językowy

Angelika Studzińska

Agnelika_Studzińska

Aleksandra Miastkowska

Alekasandra_Miastkowska

Oliwia Pigła

Oliwia_Pigła

Weronika Frymus

Weronika_Lichaczewska

Marta Wierzbicka

Marta_Wierzbicka

Mateusz Figiel

Mateusz_Figiel