Zapisy do szkoły

  1. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły powinni wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową szkoły.
  2. Pracownik szkoły kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i organizuje spotkanie w siedzibie szkoły. Podczas spotkania rodzice mają możliwość obejrzenia budynku szkoły, a także zapoznania się z ofertą przygotowaną na nowy rok szkolny.
  3. Dla kandydatów do klas 0-1 przeprowadzane są testy sprawdzające stopień dojrzałości edukacyjnej z wiedzy ogólnej i języka angielskiego.
  4. Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w zajęciach szkolnych (dniach adaptacyjnych) w grupie rówieśniczej w celu sprawdzenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej, kultury osobistej a także wiedzy ogólnej. Podczas dni adaptacyjnych przeprowadzane są testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
  5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii nauczycieli oraz wyników testów. O swojej decyzji dyrektor szkoły powiadamia rodziców za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
  6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po zawarciu przez rodziców umowy o naukę dziecka.

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA   do klasy na rok szkolny

    Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA, obowiązują Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi Google.