Laboratoria przyszłości

Miło nam jest poinformować, że Szkoła TAK, otrzymała dofinansowanie z programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy dla naszej szkoły nowoczesne środki dydaktyczne, które wydatnie zwiększą potencjał edukacyjny naszej szkoły, atrakcyjność lekcji i procesu dydaktycznego, a Uczniom pozwolą rozwijać nowe umiejętności oraz kształtować kompetencje przyszłości. Wśród nabytych produktów są między innymi:

  • Drukarka 3d MakerBot Scetch
  • Skaner 3D
  • Długopisy 3D
  • nowoczesne roboty polskiej produkcji Photon
  • lutownica
  • mikroport z akcesoriami
  • mikrofon kierunkowy
  • gimbai
  • aparat cyfrowy
  • Kamera GoPro