Nasz zespół

Dyrektor szkoły

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Milena Malec

MalecMilena_nowe

Izabela Englender

EnglenderIzabela_nowe

Monika Stankiewicz

Monika_Stankiewicz

Beata Śladkowska

SladkowskaBeata_nowe

Małgorzata Gorąca

GoracaMalgorzata_nowe

Patrycja Medwediuk

MedwediukPatrycja_nowe

Marcelina Szwarc

SzwarcMarcelina_nowe

Katarzyna Perdek

PerdekKatarzyna_nowe

Zespół językowy

Angelika Studzińska

StudzinskaAngelika_nowe

Mateusz Figiel

FigielMateusz_nowe

Marta Wierzbicka

WierzbickaMarta_nowe

Weronika Frymus

Weronika_Lichaczewska

Oliwia Pigła

Oliwia_Pigła

Aleksandra Miastkowska

Alekasandra_Miastkowska

Anna Heppner

HeppnerAnna_nowe

Zespół sportowy

Joanna Biżek-Tarnowska

Joanna_Biżek-Tarnowska

Michał Tarnowski

TarnowskiMichal_nowe

Karolina Stępień

StepienKarolina_nowe

Łukasz Olczak

Łukasz_Olczak

Zespół przedmiotowy

Edyta Przeradowska

Edyta_Przeradowska

Iwona Kalińska

Iwona_Kalinska

Anna Gogolin

GogolinAnna_nowe