Oferta edukacyjna

DLA KLAS 0-3

Nauka 3 języków obcych:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Zajęcia rozwijające:

 • matematyczne
 • komputerowe
 • muzyczne
 • taneczne
 • plastyczne

Zajęcia sportowe:

 • gimnastyka korekcyjna
 • ogólnorozwojowe wychowanie fizyczne
 • pływanie
 • tenis
 • łyżwy

Opieka w godzinach od 7.00 do 17.00

DLA KLAS 4-8

Nauka 3 języków obcych:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Zwiększona liczba godzin (w zależności od wybranego profilu):

 • matematyki
 • informatyki
 • języka polskiego
 • przyrody
 • fizyki

Zajęcia sportowe:

 • gimnastyka korekcyjna
 • ogólnorozwojowe wychowanie fizyczne
 • pływanie
 • tenis
 • łyżwy

Opieka w godzinach od 7.00 do 17.00