Prowadzimy nabór do zerówki, klasy pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Oferta edukacyjna

Nasza szkoła jest kameralna, dzięki czemu stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności – ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie psychologiczne i logopedyczne – zapewnić każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości.

ATUTY SZKOŁY 

 1. ATMOSFERA

Ciepło, serdeczność i troskliwość, z którą uczniowie spotykają się na co dzień ze strony wszystkich pracowników Szkoły, tworzą przyjazną atmosferę i dają poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki nauki pozwalają dostrzec i rozwinąć talenty dzieci.

 1. WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki nauczania, co potwierdzał sprawdzian po klasie VI. Osiągnięte wyniki były zawsze wyższe niż średnia w kraju, województwie i powiecie, a nasi absolwenci kontynuują naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych.

 1. NOWOCZESNE SALE LEKCYJNE

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne, które są wykorzystywane między innymi na zajęciach językowych w szczególności do nauki słownictwa, wymowy i słuchania ze zrozumieniem. Na zajęciach stosowane są materiały dydaktyczne w formie interaktywnych podręczników, które ułatwiają uczniom przyswajanie materiału gramatycznego w nowoczesnej i przyjaznej dla nich formie językowej.

Na miłą i przyjazną atmosferę pracy wpływa również wystrój pomieszczeń, na którego ścianach zostały umieszczone tablice prezentujące plakaty, mapy językowe oraz samodzielnie wykonane przez uczniów prace w formie tematycznych projektów.

 1. PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

Na wyposażeniu pracowni znajduje się 20 stanowisk komputerowych. W sali znajduje się również komputer nauczycielski zawierający dodatkowo głośniki, drukarkę laserową i rzutnik. Stanowiska te wykorzystywane są do prowadzania lekcji oraz zajęć również z innych przedmiotów.

 1. GABINET LOGOPEDY

Zapewniamy dzieciom opiekę logopedyczną w gabinecie wyposażonym w ciekawe pomoce specjalistyczne. Dbamy szczególnie o prawidłowy rozwój mowy, a także usuwamy i korygujemy różnego rodzaju wady, zaburzenia, zakłócenia mowy i głosu nie tylko poprzez atrakcyjne zajęcia, ale także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji wszystkim dzieciom.

 1. GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

W szkole zapewniona jest opieka pani pielęgniarki.

 1. OPIEKA PSYCHOLOGA.

Każdy uczeń objęty jest opieką psychologa szkolnego.

 1. ŚWIETLICA.

Świetlica jest czynna w godzinach: 7.00 -17.00.  Dzieci najmłodsze (gr. 0 i kl. I) przebywają w sali grupy zerowej z własnym opiekunem. Dzieci starsze przebywają na zajęciach świetlicowych/dodatkowych.

 1. POSIŁKI

Obiady przygotowujemy we własnej kuchni. Jadłospis tworzony jest we współpracy z dietetykiem. Posiłki są dostosowane do zaleceń żywieniowych dla najmłodszych.

 1. NOWOCZESNE ZADASZONE BOISKO

Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne zadaszone boisko, które służy do gry w piłkę nożną, tenisa, koszykówkę, siatkówkę.

 1. SALA GIMNASTYCZNA

Szkoła posiada własną salę gimnastyczną, wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowy. W sali odbywają się zajęcia między innymi z gimnastyki korekcyjnej.

 1. ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Wykazując szczególną troskę o uczniów rozpoczynających naukę w grupie 0 i klasie I, organizujemy dla nich zajęcia adaptacyjne, prowadzone przez przyszłych wychowawców i nauczycieli-przedmiotowców. Odbywają się one w sierpniu. Wspólna zabawa nauczycieli z dziećmi daje możliwość poznania przyszłego zespołu, a dzieciom poznanie szkoły i nauczycieli. W czasie spotkań adaptacyjnych można skorzystać z porad psychologa i logopedy, którzy pomagają Rodzicom w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki.

 1. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Młodszych uczniom klas 1-3 oferujemy bogaty wachlarz zarówno przedmiotowych kół zainteresowań, jak również gry planszowe, sportowe, językowe, łamigłówki matematyczne, zabawy z kaligrafią, spotkania z przyrodą, warcaby, szachy, zajęcia plastyczne, sportowe (w tym piłka nożna, łyżwy) oraz przygotowanie do testu trzecioklasisty.

Uczniom klas 4-8 poza licznymi kołami przedmiotowymi proponujemy warsztaty artystyczne, teatralne, gry planszowe i łamigłówki, szachy, warcaby, gry i zabawy sportowe (w tym piłka nożna, łyżwy).

Dla zainteresowanych uczniów proponujemy pakiety zajęciowe, dodatkowo płatne:

pakiety sportowe:

tenisowy realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny

gimnastyczny realizowany w grupie jako dwa zajęcia gimnastyki korekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkolny

funny judo realizowany jako jedne zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny

robotyka realizowany jako jedne zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny

pakiety językowe:

– język angielski realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny

– język niemiecki realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny

– język hiszpański realizowany jako dwa zajęcia grupowe tygodniowo przez cały rok szkolny

– język włoski realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny.

pakiet rozwijający:

Szkolna Akademia realizowane jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny.

 1. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

W naszej szkole troską otoczony jest każdy uczeń. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze na poziomie klas I -III, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów na poziomie klas IV -VIII.

 1. KONKURSY SZKOLNE

W szkole organizowane są liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne, w których dzieci zawsze chętnie biorą udział, a ich starania są nagradzane. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w przeglądach teatralnych, recytatorskich i wokalnych, konkursach plastycznych, zostają laureatami konkursów międzyszkolnych i przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa „TAK” jest miejscem, gdzie każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień.

Organizujemy następujące konkursy:

– Międzyszkolne Dyktando z Języka Niemieckiego dla klas 4-6

– Międzyszkolny Konkurs wiedzy o krajach angielskiego oraz niemieckiego obszaru językowego dla klas 6 „POLIGLOTAK” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

– konkurs recytatorski

– konkurs ortograficzny

– konkurs talentów „MAM TALENT”

– Mikołajkowy turniej koszykówki

– Mikołajkowy turniej pływania

– rywalizacja sportowo-dydaktyczna „JETEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

– mini certyfikaty językowe

– „W zdrowym ciele zdrowy duch” rywalizacja sportowo-dydaktyczna

– konkursy plastyczne

– Mistrz Tabliczki Mnożenia

 1. ZIELONE SZKOŁY, WYJŚCIA, WYCIECZKI

Każda klasa raz w miesiącu wychodzi do kina, teatru, muzeum, na warsztaty czytelnicze organizowane przez Bibliotekę Publiczną. Wszystkie klasy wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki lub na ,,zielone szkoły”.  W soboty odbywają się Rajdy piesze w ramach szkolnego koła PTTK.

 1. INNE DZIAŁANIA SZKOŁY

Nasza szkoła jako placówka oświatowa aktywnie włącza się w działania i akcje charytatywne, Akcje charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

Dlatego chętnie uczestniczymy i włączamy się w takie akcje jak:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – gramy już od 25 lat a w tym roku pobiliśmy swój zeszłoroczny wynik (19 284,21 zł) i zebraliśmy 30 655,06 zł !!!!

– Szlachetna Paczka

– Każdy umie ratować

– Lekarze bez granic

– Śniadanie daje moc

– BohaterON- kartka dla Powstańca

W szkole działa Samorząd Szkolny, który wdraża naszych uczniów do samorządności, uczy komunikatywności, odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i integruje całą społeczność szkolną.