Prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych - zerówki, pierwszej i siódmej. Informacje na stronie internetowej w dziale "Nabór do kl. 1","Nabór do kl. 7" oraz na stronach przedszkola. Infolinia pod numerem 698 852 692.  
[FB]

Oferta edukacyjna

Oferta szkoły podzielona jest na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Szczegółową ilość zajęć edukacyjnych określamy w planach zajęć w każdym roku szkolnym. W zależności od potrzeb i zainteresowań naszych uczniów modyfikujemy i udoskonalamy nasze propozycje edukacyjne.

Oferujemy kształcenie w klasach dwujęzycznych.

KLASA PIERWSZA DWUJĘZYCZNA

realizowane zajęcia i świadczenia:

 • opieka w godzinach od 7:00 do 17:00
 • nauka 3 języków obcych: język angielski, język niemiecki, język hiszpański
 • matematyka na wesoło
 • podstawy przedsiębiorczości z programem CHA-CHING
 • gimnastyka korekcyjna
 • wychowanie fizyczne
 • pływanie
 • tenis
 • zajęcia plastyczne
 • rytmika z muzyką
 • zajęcia komputerowe
 • pozalekcyjne zajęcia świetlicowe
 • zajęcia dla dzieci zdolnych

Młodszych uczniom klas 1-3 oferujemy bogaty wachlarz zarówno przedmiotowych kół zainteresowań, jak również gry planszowe, sportowe, językowe, łamigłówki matematyczne, zabawy z kaligrafią, spotkania z przyrodą, warcaby, szachy, zajęcia plastyczne, sportowe (w tym piłka nożna, łyżwy) oraz przygotowanie do testu trzecioklasisty.

Uczniom klas 4-8 poza licznymi kołami przedmiotowymi proponujemy warsztaty artystyczne, teatralne, gry planszowe i łamigłówki, szachy, warcaby, gry i zabawy sportowe (w tym piłka nożna, łyżwy).

Dla zainteresowanych uczniów proponujemy pakiety zajęciowe, dodatkowo płatne:

Pakiety sportowe:

 • Tenisowy realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny
 • Gimnastyczny realizowany w grupie jako dwa zajęcia gimnastyki korekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkolny
 • Funny Judo realizowany jako jedne zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny
 • Robotyka realizowany jako jedne zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny

Pakiety językowe:

 • Język angielski realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny
 • Język niemiecki realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny
 • Język hiszpańskirealizowany jako dwa zajęcia grupowe tygodniowo przez cały rok szkolny
 • Język włoski realizowany jako dwa zajęcia tygodniowo przez cały rok szkolny.

Pakiet rozwijający:

 • Szkolna Akademia Nauki realizowane jako dwa zajęcia tygodniowo w grupie rówieśniczej przez cały rok szkolny.